Asmenybiniai sutrikimai

Kiekvienas turime išlaikyti pusiausvyrą tarp mūsų vidinio pasaulio ir aplinkos. Savybės, lemiančios žmogaus elgseną, mąstyseną, jauseną ir sudaro žmogaus asmenybę. Jei žmogaus ypatybės apsunkina bendravimą, nesėkmingas tiek asmeninis gyvenimas (ilgalaikių, stabilių, abipusį pasitenkinimą teikiančių santykių stoka arba beveik nėra socialinių ryšių), tiek darbinė veikla (nuolatinis nepasitenkinimas darbu, nesugebėjimas dirbti pagal kvalifikaciją, dažna darbų kaita), jaučiamas pastovus stresas (apskritai stresas pakeliamas sunkiai), galime įtarti, kad pasireiškia tam tikras asmenybės sutrikimas. Asmenybės sutrikimai paprastai išryškėja pereinant iš paauglystės į suaugusiojo amžių. Neretai žmonės su asmenybiniais sutrikimais neįžvelgia problemų savyje, o į specialistus kreipiasi tik dėl konkrečių simptomų, pavyzdžiui blogos nuotaikos, nerimo ir kt.

Asmenybė yra ištisas kongresas, susidedantis iš vaikų, demagogų, komunistų, izoliacionistų, lobstančių iš karo, atskalūnų, pataikūnų, karjeristų, lobistų, cezarių ir kristų, makiavelių ir judų, konservatorių, prometėjiškų revoliucionierių ir oratorių.

Henry Murray