Specialistai

Rasa Ruseckienė

Esu gydytoja psichiatrė psichoterapeutė.Dirbu indvidualiai su suaugusiais žmonėmis, turinčiais nuotaikos, nerimo, panikos, psichosomatinių, miego, asmenybinių sutrikimų, sprendžiančiais tarpasmeninių santykių problemas, krizėje patirtus išgyvenimus. Konsultuoju artimuosius, turinčius psichikos liga sergančius šeimos narius. Didelis patyrimas yra dirbant su senyvo amžiaus pacientais, kurie turi įvairių psichikos sutrikimų. Dirbu su pacientais, kalbančiais anglų bei rusų kalbomis.

Išsilavinimas:

1993 – 1999 – Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas

2000 – 2003 – Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Psichiatrijos klinika

2002 – 2007 – Vilniaus universitetas, Individualios psichodinaminės psichoterapijos studijos

2004 – Oksfordo universitetas (Anglija), praktinės gerontopsichiatrijos studijos

Kitos studijos:

2000 – 2005 – VPU, ekonomikos ir verslo vadybos bakalauras, mokytojo kvalifakacija

2004 – 2007 – Oksfordo universitetas (Anglija), kognityvinės elgesio terapijos įvadinės studijos ir nenuoseklūs praktinės gerontopsichiatrijos mokymai

2006 – 2007 – Kauno medicinos universitetas, Palaikomosios psichoterapijos studijos

2012 – Zalcburgo universitetas (Open Medical University), Austrija, psichiatrijos ir psichoterapijos mokymai

Profesinė patirtis:

2001 – 2002 – Respublikinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė, Ūmių psichozių skyrius, gydytoja – asistentė

2002 – Medicininių žurnalų „Internistas“, „Gydymo menas“ straipsnių autorė

2003 – 2008 – Vilniaus Universitetas, Psichiatrijos klinika, dėstytoja

2003 – Vilniaus m. psichikos sveikatos centras, Gerontopsichiatrijos skyrius, gydytoja psichiatrė

2003 – 2005 – Motinos ir vaiko pensionas, gydytojas – psichiatras psichoterapeutas (darbas su moterimis ir šiemos nariais patyrusiais psichologinį ir fizinį smurtą)

2004 – 2007 – MATRA, tarptautinio projekto gerinant ir įdiegiant naujas psichiatrines paslaugas Lietuvoje, gerontopchiatijos padalinio koordinatorė

2006 – Fabijoniškių dienos centras (skirtas senyvo amžiaus pacientams, sergantiems psichikos ligomis), gydytoja psichiatrė psichoterapeutė

2007 – Senamiesčio psichiatrijos ir psichoterapijos centro steigėja, gydytoja psichiatrė psichoterapeutė

2012 – ELTECA (Europos ilgalaikio gydymo ir slaugos asociacijos) gerontopsichiatrijos mokymų lektorė

2013 – VU, Medicinos fakultetas, Psichiatrijos katedra, dėstytoja

Profesinės sąjungos:

Lietuvos psichiatrų asociacijos narė

ELTECA ( Europos ilgalaikio gydymo ir slaugos asociacijos) tarybos narė

Alzhaimerio ligos draugijos prezidentė

Diana Verseckienė

Esu gydytoja psichiatrė psichoterapeutė, psichoanalitikė. Dirbu individualiai, taikau psichoanalitinę psichoterapija, psichoanalizę, medikamentinį gydymą.

Išsilavinimas:

1984-1991 – Medicinos fakultetas, Vilniaus Universitetas

1991-1992 – Vidaus ligų (terapijos) internatūra, Vilniaus Universitetas

1996-2000 – Individuali psichodinaminė psichoterapija, podiplominės studijos, Vilniaus Universitetas (įgyta psichoterapeuto kvalifikacija),

2000-2003 – Psichiatrijos rezidentūra, Vilniaus Universitetas (įgyta gydytojo psichiatro kvalifikacija)

2006 – Europos psichoterapeuto sertifikatas (išduotas Europos psichoterapijos asociacijos)

2011-2016 psichoanalizės studijos VU mokymo programoje, atitinkančioje Tarptautinės Psichoanalizės Asociacijos standartus

Kitos studijos:

2004-2005 – Asmenybinių sutrikimų gydymas psichoanalitinės psichoterapijos požiūriu Kauno Medicinos universitete

2006-2007 – Palaikomoji psichoterapija Kauno Medicinos Universitete

Profesinė patirtis:

1993-1994 – stažuotoja Psichosomatinėse klinikose Bad Berleburge ir Netphene, Vokietijoje

1999-2000 – gydytoja psichoterapeutė Santariškių Klinikose

Nuo 2002m gydytoja psichiatrė psichoterapeutė ( 2006-2012m Psichoterapinio dienos stacionaro
vedėja ) Vilniaus miesto Psichikos Sveikatos Centre

Nuo 2007m Senamiesčio Psichiatrijos ir Psichoterapijos Centro steigėja, gydytoja psichiatrė
psichoterapeutė

Nuo 2004m dėstymas podiplominėse studijose „Individuali psichodinaminė psichoterapija“,
Vilniaus Universitete

2011-2016 psichoanalitikė kandidatė Senamiesčio Psichiatrijos ir Psichoterapijos Centre

Nuo 2016m psichoanalitikė Senamiesčio Psichiatrijos ir Psichoterapijos Centre

Profesines draugijos:

Lietuvos psichiatru asociacijos narė

Lietuvos psichoanalizės draugijos narė

Vilniaus psichoanalitiku draugijos narė

Tarptautinės Psichoanalizės Asociacijos tiesioginė narė

Drąsutė Vaičekonytė-Jonaitienė

Esu gydytoja psichiatrė psichoterapeutė, psichoanalitikė. Dirbu individualiai, taikau  psichoanalizę, psichoanalitinę psichoterapiją bei medikamentinį gydymą.

Išsilavinimas:

1991-1997 Studijos VU Medicinos fakultete

1997-1998 Medicinos gydytojo pirminė rezidentūra, VU Medicinos fakultetas

1998-2001 Gydytojo psichiatro rezidentūra, VU Psichiatrijos klinika

2002-2007 Studijos KMU psichoanalitinės psichoterapijos programoje

2011-2016 Studijos VU psichoanalizės mokymo programoje, atitinkančioje Tarptautinės psichoanalizės asociacijos standartus bei reikalavimus

Profesinė patirtis:

1999-2001 Gydytoja asistentė Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje;

2001-2006 Gydytoja psichiatrė Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, I moterų skyriuje;

2001-2002 Gydytoja psichiatrė Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, sunkių psichikos sutrikimų skyriuje;

2002-2004 Gydytoja psichiatrė psichoterapeutė Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, Psichoterapijos skyriuje;

2004-2006 Gydytoja psichiatrė psichoterapeutė Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, Krizių intervencijos skyriuje;

2006-2008 Gydytoja psichiatrė psichoterapeutė Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, Konsultacinio centro Dienos psichoterapiniame stacionare;

Nuo 2007m. Senamiesčio psichiatrijos ir psichoterapijos centro steigėja, gydytoja psichiatrė psichoterapeutė;

2011-2016 Psichoanalitikė kandidatė Senamiesčio psichiatrijos ir psichoterapijos centre;

Nuo 2016 Psichoanalitikė Senamiesčio psichiatrijos ir psichoterapijos centre

Profesinės draugijos:

Lietuvos psichiatrų asocijacijos narė

Lietuvos psichoanalizės draugijos narė

Vilniaus psichoanalitikų draugijos narė

Tarptautinės psichoanalizės asociacijos tiesioginė narė

Mida Dominauskienė-Vaserė

Esu psichiatrė – psichoterapeutė. Konsultuoju žmones, išgyvenančius depresines nuotaikas, varginamus įtampos ar nerimo jausmų, kamuojamus įkyrių maisto, svorio baimių ar įtampą mažinančių persivalgymais. Taip pat tuos, kurie siekia labiau pažinti savo vidinį pasaulį ir sprendžia tarpasmeninių santykių sąlygojamas problemas. Reikalui esant, patariu ir galimo medikamentinio gydymosi klausimais, sergant sunkesniais psichikos sutrikimais.

Išsilavinimas:

1990 – 1997m. – medicinos gydytojos studijos Vilniaus universiteto Medicinos fakultete

1997 – 2003m. – psichiatrijos rezidentūra Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikoje

2002 – 2007m. – podiplominės individualiosios psichodinaminės psichoterapijos studijos Vilniaus universitete

Kitos studijos:

2007m. – kvalifikacijos kėlimo kursai „Priklausomybės ligų aktualijų“ tema

2008m. – kvalifikacijos kėlimo kursai „Psichosomatinių sutrikimų“ tema

2008 – 2010m. teorinės programos kursas, skirtas psichoanalitinei psichikos sutrikimų sampratai ir gydymui.

2011 – 2012m. mokymo kursas „Įsisąmoninimu pagrįsta kognityvinė terapija ir įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas“.

Profesinė patirtis:

1997 – 2003m. – gydytoja rezidentė Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikoje

2003 – 2005m. – gydytoja psichiatrė Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Dienos stacionare

Nuo 2004m. – gydytoja psichiatrė psichoterapeutė Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Valgymo sutrikimų tarnyboje

Nuo 2007m. – gydytoja psichiatrė psichoterapeutė Senamiesčio psichiatrijos ir psichoterapijos centre

2012 – 2018m. – gydytoja psichiatrė – psichoterapeutė UAB „Kardiolita“.

Vilija Svetikienė

Esu gydytoja psichiatrė psichoterapeutė, dirbu individualiai su suaugusiais. Konsultuoju, gydau taikydama psichoterapiją ir/arba medikamentinį gydymą. Teikiu pagalbą klientams, kuriuos vargina: depresija arba kiti nuotaikos sutrikimai, nerimas, miego sutrikimai, panikos priepuoliai, įvairios fobijos, potrauminio streso sutrikimas, krizinės situacijos, netekties išgyvenimas, obsesinis-kompulsinis sutrikimas, psichosomatiniai sutrikimai, valgymo sutrikimai, tarpasmeninių santykių problemos, vidiniai konfliktai, sunkumai, susiję su asmenybinėmis savybėmis.

Išsilavinimas:

1993-1999m. – medicinos studijų programa Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.

1999-2001m. – medicinos gydytojo rezidentūra VU MF (įgyta medicinos gydytojos kvalifikacija).

2001-2004m. – psichiatrijos rezidentūra VU MF (įgyta gydytojos psichiatrės kvalifikacija).

2003-2006m., 2010-2011m. – podiplominės psichoanalitinės psichoterapijos studijos LSMU (įgyta psichoterapeutės kvalifikacija).

2011m.-2012m. – mokymo kursas „Įsisąmoninimu pagrįsta kognityvinė terapija ir įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas“.

2013m. – kognityvinės ir elgesio terapijos mokymo kursas LSMU „Kompleksinis nerimo sutrikimų ir depresijos gydymas naudojant kognityvinę-elgesio psichoterapiją“

Profesinė patirtis:

2003-2004m. gydytoja asistentė Vilniaus priklausomybės ligų centre.

2004-2008m. gydytoja psichiatrė Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, sunkių psichikos ligų skyriuje.

2006m. – 2012m. gydytoja psichiatrė Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, Valgymo sutrikimų skyriuje bei Valgymo sutrikimų Dienos stacionare.

2007-2008m. gydytoja psichiatrė Antakalnio psichiatrijos konsultacijų centre.

Nuo 2008m – gydytoja psichiatrė psichoterapeutė Senamiesčio psichiatrijos ir psichoterapijos centre.

Profesinės draugijos:

Lietuvos psichiatrų asocijacijos narė.

Dalia Pocienė

Esu psichiatrė – psichoterapeutė. Konsultuoju žmones, išgyvenančius gyvenimo krizes ir netektis, panikos atakas, depresines nuotaikas, varginamus įtampos ar nerimo jausmų, kamuojamus įvairių baimių, pasitikėjimo savimi trūkumo. Taip pat tuos, kurie siekia labiau pažinti save ir savo vidinį pasaulį, siekia psichologinio tvirtumo, sprendžia tarpasmeninių santykių sąlygojamas problemas. Reikalui esant, patariu ir galimo medikamentinio gydimosi klausimais, konsultuoju sergant sunkesniais psichikos sutrikimais.

Išsilavinimas:

1987 – 1993m. medicinos gydytojos studijos Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.

1993 – 1994m. bendrosios praktikos rezidentūra Vilniaus klinikinėse ligoninėse.

1994 – 1998m. psichiatrijos rezidentūra Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikoje.

1996 – 1998m. „Psichoterapijos pagrindai“ kursas VU psichiatrijos klinikoje ( 360 v.)

2000 – 2005m. podiplominės psichoanalitinės psichoterapijos studijos Kauno medicinos universitete

Kitos studijos:

1997m. kvalifikacijos kėlimo kursai „Psichoterapija ir med. psichologija“ ( 156 v.)

2000m. kvalifikacijos kėlimo kursai „Psichosomatinių sutrikimai“ (66v.)

2000 – 2003m. dalyvavimas Lietuvos Dinaminės psichoterapijos draugijos seminaruose psichoanalitinės psichoterapijos klausymais

2005m. kvalifikacijos kėlimo kursai „Aktualūs psichiatrijos ir gerontopsichiatrijos klausymai“ ( 36 v.)

2008m. kėlimo kursai „Naujienos psichiatrijoje“ ( 30 v.)

2009 – 2010m. KMU kursai “ Kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“ ( 150 v.)

2011 – 2012m. biologinės psichiatrijos draugijos kursai “ Įsisąmoninimu pagrįsta kognityvinė terapija ir įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas „( 40 v.)

Profesinė patirtis:

1997 – 1998m. gydytoja asistentė Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje

1998 – 2006m. gydytoja psichiatrė Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje 2 vyrų sk.ir nuo 2003 m. gydytoja psichiatrė psichoterapeutė psichologinio konsultavimo centre

2006 – 2008m. gydytoja psichiatrė Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro 1 mot. sk.ir 2007 – 2008m. – gydytoja psichiatrė psichoterapeutė konsultacinio centro valgymo sutrikimų tarnyboje

Nuo 2007m. – gydytoja psichiatrė psichoterapeutė Senamiesčio psichiatrijos ir psichoterapijos centre

Nuo 2008m. – gydytoja psichiatrė psichoterapeutė Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro konsultacinės poliklinikos dienos stacionare

Profesinės draugijos:

Lietuvos psichiatrų asociacijos narė

Sabina Sergedaitė

Išsilavinimas:

1988 -1995m. Kauno medicinos universitetas, medicinos gydytojo kvalifikacija

1995 -1996m. Vilniaus universitetas, pirminė rezidentūra, medicinos gydytojo kvalifikacija

1996 -1998m. Kauno medicinos universitetas psichiatrijos rezidentūra, gydytojo psichiatro kvalifikacija

2000 – 2004m. Kauno medicinos universitetas, podiplominės psichoanalitinės psichoterpaijos studijos

2003 -2005m. Dalyvavimas Lietuvos (Utenos apskrities) – Norvegijos (Hedmarko apskrities) projekte „Psichikos sveikata“

nuo 2011m. Studijos VU psichoanalizės mokymo programoje, atitinkančioje Tarptautinės psichoanalizės reikalavimus bei standartus

Darbo patirtis:

1998 – 2000m. Utenos kolegija, dėstytoja

1998 – 2005m. Valstybinė teismo psichiatrinė narkologinė tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos ekspertinis skyrius, gydytoja ekspertė

1999 – dabar VšĮ Utenos apskrities ligoninė, gydytoja psichiatrė

1999 – dabar VšĮ Utenos PSPC, priklausomybių ligų gydytoja, gydytoja psichiatrė

2013 – dabar VšĮ Senamesčio psichiatrijos ir psichoterapijos centras, gydytoja psichatrė psichoterapeutė, psichoanalitikė kandidatė

Profesinė narystė

Lietuvos psichoanalitikų draugijos narė

Tarptautinės psichoanalizės asociacijos psichoanalizės kandidatė